דשבורד בעל רספונסיביות מתכנסת כותב: משה שחם, תאריך 03.04.18 נתבקשנו לחבר לפורטל מספר רב של מערכות בהם העובדים עושים שימוש .באפיון ה-UX השתמשנו בעקרון ה-Tiles של Microsoft אך לא כפשוטו. למעשה, הרחבנו אותו כך שכל Tile, מהווה מיני מערכת ובכל גודל שלו הוא מציג ומאפשר למשתמש פונקציונליות המתאימה עצמה לגודלו. השתמשנו כאן בעקרון חדשני של ״רספונסיביות מתכנסת״ (רספונסיביות בתוך רספונסיביות), כלומר, העימוד (layout) הכללי של המערכת הוא רספונסיבי ובתוכו, כל Tile הוא רספונסיבי בפני עצמו ויכול לנוע במספר

דשבורד בעל רספונסיביות מתכנסת כותב: משה שחם, תאריך 03.04.18 נתבקשנו לחבר לפורטל מספר רב של מערכות בהם העובדים עושים שימוש .באפיון ה-UX השתמשנו בעקרון ה-Tiles של Microsoft אך לא כפשוטו. למעשה, הרחבנו אותו כך שכל Tile, מהווה מיני מערכת ובכל גודל שלו הוא מציג ומאפשר למשתמש פונקציונליות המתאימה עצמה לגודלו. השתמשנו כאן בעקרון חדשני של ״רספונסיביות מתכנסת״ (רספונסיביות בתוך רספונסיביות), כלומר, העימוד (layout) הכללי של המערכת הוא רספונסיבי ובתוכו, כל Tile הוא רספונסיבי בפני עצמו ויכול לנוע במספר

 

דשבורד בעל רספונסיביות מתכנסת כותב: משה שחם, תאריך 03.04.18 נתבקשנו לחבר לפורטל מספר רב של מערכות בהם העובדים עושים שימוש .באפיון ה-UX השתמשנו בעקרון ה-Tiles של Microsoft אך לא כפשוטו. למעשה, הרחבנו אותו כך שכל Tile, מהווה מיני מערכת ובכל גודל שלו הוא מציג ומאפשר למשתמש פונקציונליות המתאימה עצמה לגודלו. השתמשנו כאן בעקרון חדשני של ״רספונסיביות מתכנסת״ (רספונסיביות בתוך רספונסיביות), כלומר, העימוד (layout) הכללי של המערכת הוא רספונסיבי ובתוכו, כל Tile הוא רספונסיבי בפני עצמו ויכול לנוע במספר

 

דשבורד בעל רספונסיביות מתכנסת כותב: משה שחם, תאריך 03.04.18 נתבקשנו לחבר לפורטל מספר רב של מערכות בהם העובדים עושים שימוש .באפיון ה-UX השתמשנו בעקרון ה-Tiles של Microsoft אך לא כפשוטו. למעשה, הרחבנו אותו כך שכל Tile, מהווה מיני מערכת ובכל גודל שלו הוא מציג ומאפשר למשתמש פונקציונליות המתאימה עצמה לגודלו. השתמשנו כאן בעקרון חדשני של ״רספונסיביות מתכנסת״ (רספונסיביות בתוך רספונסיביות), כלומר, העימוד (layout) הכללי של המערכת הוא רספונסיבי ובתוכו, כל Tile הוא רספונסיבי בפני עצמו ויכול לנוע במספר