MouseUX
0
טוען...

גללו מטה

AI, אינטליגנציה, UI UX
Falcon Eye
מערכת מורכבת, מבוססת בינה מלאכותית החוזה תקריות בטיחות ופשע המתרחשות באוקיינוסים.

סקירה כללית

בקרות ימיות מעורבות בפענוח תקריות פשע המתרחשות בים ובאוקיינוס, טכנולוגיית בינה מלאכותית חדשנית, מאפשרת איתור תקריות פשע המתרחשות בים לפני שהן קורות בפרויקט עסקנו באפיון ועיצוב הממשק המורכב של המערכת בו משתמשים בקרים ימיים בעבודתם

אתגר

המערכת הקודמת, המבוססת על בינה מלאכותית, הכילה מידע רב המערכת הקודמת, המבוססת על בינה מלאכותית, הכילה מידע רב מה שגרם לעומס נתונים במסכי המערכת, ופגע בשמישות שלה. בנוסף לכך היו קשיים טכניים המערכת הקודמת, המבוססת על בינה מלאכותית, הכילה מידע רב מה שגרם לעומס נתונים במסכי המערכת, ופגע בשמישות שלה. בנוסף לכך היו קשיים טכניים: בעקבות עומס הנתונים שהמשתמש ראה במקביל, המערכת פוצלה לשני מסכים נפרדים עם שני דפדפנים נפרדים. זה יצר ממשק עם נכסים לא מסונכרנים ופגע ביכולת המשתמשים לעבוד מהר ומדויק.

פתרון

בעקבות עומס הנתונים שהמשתמש ראה במקביל, המערכת פוצלה לשני מסכים נפרדים עם שני דפדפנים נפרדים. זה יצר ממשק עם נכסים לא מסונכרנים ופגע ביכולת המשתמשים לעבוד מהר ומדויק. אחרי למידה קפדנית של המערכת, זיהינו כיצד ניתן להציג את המערכת במסך אחד. זה אפשר לכל הנכסים להיות מסונכרנים ולממשק להיות יעיל ואמין הצלחנו לפענח את התשובה לאתגר זה בעזרת ממשק מסתגל. הפתרון כלל חלקים במערכת שהתכווצו וגדלו בהתאם למיקוד הקשב של הבקר הימי בכל סיטואציה וכל משימה.

הבנה טכנית עמוקה של הבעיה, מציאת פתרון יצירתי, התייחסות לקוגניציה של המשתמש ושימוש בטכנולוגיות הכי חדשות בשוק.

עיצוב

המטרה הייתה לצמצם את הצפיפות בין הנכסים ולהדגיש את היכולות הפונקציונליות הכי חשובות למשתמשים. העיצוב הויזואלי החדש מייצג גישה נקייה ומינימליסטית המתמקדת בתוכן, משפרת את הקריאות של הכנסים במערכת, ומאפשרת סקירה מהירה ומיידית של הסטטיסטיקות הרלוונטיות למשתמש הבנה טכנית עמוקה של הבעיה, מציאת פתרון יצירתי, התייחסות לקוגניציה של המשתמש ושימוש בטכנולוגיות הכי חדשות בשוק. הבנה טכנית עמוקה של הבעיה, מציאת פתרון יצירתי, התייחסות לקוגניציה של המשתמש ושימוש בטכנולוגיות הכי חדשות בשוק. בעיצוב השתמשנו בצבעים מיוחדים ובולטים כדי לשבור את המונוטוניות של המפה ושל הטבלאות. כך הטבלאות לא רק מאפשרות את הבנת המצב, אלא גם תופסות את קשב המשתמש.

EDR

פרויקט הבא