fbpx

גללו מטה

סייבר, UI UX
EDR
סוכן הגנת הסייבר שלך

סקירה כללית

מערכת חכמה לנטרול איומי סייבר נגד ארגונים בפעולות ממוקדות וזריזות. המערכת מאפשרת למשתמשים לקבל את ההגנה החדשנית והעדכנית ביותר ולהעריך את האיום בזמן אמת. בכך, הארגון בטוח ונקי ממתקפות.

אתגר

המערכת מעבירה הרבה מידע בזמן אמת משתכלל עם מידע שכבר קיים. הניווט במערכת לא היה אינטואיטיבי מכיוון שהציג נתונים לא רלוונטיים ביחד עם אלה שכן. בנוסף לכך המידע לא הוצג בצורה מסודרת וקוהרנטית. כך נוצר בלבול בקרב המשתמש שלא ידע מה המידע הרלוונטי לגביו ולפיו הוא צריך להגיב. חוסר תעדוף מידע רלוונטי, יחד עם ממשק לא מתאים, הביא למערכת לא נוחה למשתמש. יתרה מזאת, רכיבים וקומפוננטות רבים לא היו מסונכרנים ביניהם ובכך פגעו באמינות של המערכת.

פתרון

לאחר מחקר יסודי על כל חלק במערכת, זיהינו ומיפינו את הפונקציונליות האופטימלית לכל רכיב ובכל המערכת כולה. כך, יצרנו מערכת מגובשת ומסונכרנת שעוזרת למשתמש להשיג את מטרותיו. המידע הרלוונטי בכל מסך מודגש בהתאם לחלק במערכת בו נמצא המשתמש וכך הניווט במערכת נעשה הרבה יותר קל ואינטואיטיבי.

ערך Mouse UX: הבנה עמוקה של הפסיכולוגיה של המשתמשים וחווית המשתמש ושימוש בידע זה כדי לעזור למשתמש להתמצא ואת המידע הדרוש במערכת.

עיצוב

העיצוב משתמש בלוחות מחוונים דינמיים אך גמישים המאפשרים למשתמשים לקבל את המידע המתאים להם. למערכת נבחרו גוונים חזקים על מנת לשמור על הממשק קל ואינטואיטיבי. לכל המערכת יש איקונוגרפיה פשוטה ואינטואיטיבית ביותר. מראה חדש ורענן למערכת הושג על ידי עדכון העיצוב כך שיתאים להנחיות המותג החדשות. הפלטפורמה מכילה נתונים ומספרים רבים; לכן, הצגה דרך טבלאות ותרשימים גרפים להבנה היא הדרך הטובה ביותר למשתמשים לקבל את המידע הרלוונטי להם. לכל המערכת יש איקונוגרפיה פשוטה ואינטואיטיבית ביותר.

Trilogical Loger

פרויקט הבא